Halbe Hettema

Symptoombestrijding


admin
Symptoombestrijding

Ooit deed ik samen met een vriend aan weidevogelbescherming. We zochten nesten, markeerden ze en hielden de administratie bij. Mooi en nuttig werk tegelijk.

Er was maar een ding dat ons humeur kon bederven:  als we de nesten inspecteerden waren er steevast een aantal gepredeerd. Dat was geen wonde

r. Ons nazorggebied lag langs een kanaal en aan de overkant daarvan huisde een kokmeeuwenkolonie. We zagen af en toe die vogels hun voedseltochten maken. En al verweerden de weidevogels zich massaal, er raakten altijd wel een paar eieren weg. Frustrerend, vooral voor ons.

Dat was enkele tientallen jaren geleden. Wij doen niet meer aan nazorg en dat hoeft ook niet meer, want in dit gebied is amper meer een weidevogel te bekennen. De biotoop is simpelweg niet meer geschikt voor kievit en grutto. De enkele vogel die er nog wel broedt, wordt door de goedwillende boer zelf beschermd.

Als zo’n situatie op social media ter sprake komt, buitelen de weidevogelliefhebbers over elkaar heen. De predatie moet worden aangepakt, want het is de schuld van de meeuwen, tiert de een nog harder dan de ander.

VOS

Het is een feit dat het aantal predatoren toeneemt en dat weidevogels daar last van hebben. Daarom worden er veel vossen geschoten en wordt de zwarte kraai belaagd. De nieuwste aangeklaagde is de steenmarter. De provincie heeft laten onderzoeken wat dat beestje daadwerkelijk aanricht en wat de mogelijkheden zijn voor bestrijding.

Kennelijk is het lastig. De uitkomst had er eind januari, op zijn laatst begin februari moeten zijn. Ik heb nog niks gezien.

Maar stel dat die steenmarter wordt aangepakt. Dan zijn er al drie soorten predatoren die het roven van eieren en kuikens met de dood moeten bekopen. Daarmee is het probleem niet opgelost. Ooievaar, blauwe reiger, bruine rat, hermelijn, buizerd, bruine kiekendief, kokmeeuw en nog meer soorten blijven over als rovers. Gaan we die allemaal doodschieten?

Het is dweilen met de kraan open. Maar dat niet alleen. Het steeds maar weer wijzen op predatie leidt af van het werkelijke probleem. Dat was vroeger zo in mijn nazorggebied en dat is in toenemende mate het geval.

De eerste oorzaak van de ellende is dat het gangbare boerenland stomweg niet meer geschikt is als biotoop van weidevogels. Als die situatie niet verbetert, heeft het bestrijden van roofdieren geen enkele zin. Dat is slechts symptoombestrijding.

Laat opmerkingen zien (0)

Aanbevolen artikelen

Weidevogels

Kuiken Arno

Het was zo’n mooi idee van vogelwachtersbond BFVW. Omdat 2018 in Fryslân zo’n bijzonder jaar is, zou het eerste kievitsei geraapt mogen worden om het te kunnen aanbieden aan...

Geplaatst op door admin
Weidevogels

Huiveringwekkend

Pessimist als ik ben heb ik de weidevogels afgeschreven. Wat over niet al te lange tijd rest is een enkele populatie in een reservaat dat door rasters met schrikdraad wordt...

Geplaatst op door Halbe Hettema